Inverter - Converter

Sắp xếp theo:

Inverter - Converter là hệ thống chuyển đổi nguồn tự động, có tác dụng khi điện lưới mất thì máy phát tự động khởi động và đóng điện cho phụ tải. Khi nguồn lưới phục hồi thì hệ thống tự chuyển nguồn trở lại và tự động tắt máy phát.

Bộ chuyển đổi nguồn dc sang dc |chuyển đổi nguồn dc | nguồn chuyển đổi dc | DC/DC Converter | Vicor DC-DC | DC-DC converters.