Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
3kVA
16%
 Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 3KVA

Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 3KVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì - Châu Âu

GIÁ TT:16,800,000₫

GIÁ KM : 14,175,000₫

CÒN HÀNG:
có 63 sản phẩm
2kVA
10%
 Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 2KVA

Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 2KVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì - Châu Âu

GIÁ TT:14,250,000₫

GIÁ KM : 12,825,000₫

CÒN HÀNG:
có 124 sản phẩm
1kVA
13%
 Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 1kVA

Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 1kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì - Châu Âu

GIÁ TT:9,000,000₫

GIÁ KM : 7,800,000₫

CÒN HÀNG:
có 52 sản phẩm
3KVA
15%
 Bộ lưu điện UPS Makelsan PowerPack SE RM 3kVA

Bộ lưu điện UPS Makelsan PowerPack SE RM 3kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì - Châu Âu

GIÁ TT:17,300,000₫

GIÁ KM : 14,675,000₫

CÒN HÀNG:
có 85 sản phẩm
2kVA
15%
 Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack SE RM 2KVA

Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack SE RM 2KVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì - Châu Âu

GIÁ TT:15,750,000₫

GIÁ KM : 13,350,000₫

CÒN HÀNG:
có 81 sản phẩm
1kVA
13%
 Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack SE RM 1KVA

Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack SE RM 1KVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì - Châu Âu

GIÁ TT:9,500,000₫

GIÁ KM : 8,300,000₫

CÒN HÀNG:
có 95 sản phẩm

BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO COMPACT 20kVA 3/3

borri

Giá: Liên hệ

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm

BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO COMPACT 10kVA 3/3

borri

Giá: Liên hệ

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B8033FXS 20kVA 3/3

borri

Giá: Liên hệ

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B8033FXS 15kVA 3/3

borri

Giá: Liên hệ

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B8033FXS 10kVA 3/3

borri

Giá: Liên hệ

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B8031FXS 20kVA 3/1

borri

Giá: Liên hệ

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm